Schemat organizacyjny

ZESPOŁY I PRACOWNICY:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim
Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
lek. wet. Alicja Pietrzak

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
lek. wet. Stanisław Chrzanowski 22 733 72 93
lek. wet. Eliza Olszewska 22 733 72 93
lek. wet. Wanda Tomaszewska 22 733 72 93

Zespół do spraw pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
dr inż.  Anna Olszewska 22 733 72 92

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Marzena Gajewska  22 733 72 92

Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych
Paweł Świderski 22 733 72 95
Emilia Galanciak 22 733 72 95