Schemat organizacyjny

ZESPOŁY I PRACOWNICY:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim
Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
lek. wet. Alicja Pietrzak

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

lek. wet. Tomasz Kujawka
lek. wet. Stanisław Chrzanowski 22 733 72 93
lek. wet. Wanda Tomaszewska 22 733 72 93
lek. wet. Urszula Jeszke

Zespół do spraw pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

Inez Fabińska 22 733 72 92

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności
mgr. inż. Beata Białczak 22 733 72 92

Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych
Paweł Świderski 22 733 72 95
Emilia Galanciak 22 733 72 95

Skip to content